Velika praksa

Tikvicki Grgo - veterinar specijalista

Godina rođenja: 1959.

Godina zavšetka fakulteta: 1983 Veterinarski fakultet u Beogradu

Godina specijalizacije: 1996 Veterinarski fakultet u Beogradu

Oblast specijalizacije: Specijalista iz porodiljstva, steriliteta i veštačkog osemenjavanja

U "Veterinaru" od: 1992.

Manojlović Dragan - diplomirani veterinar

Godina rođenja: 1957.

Godina zavšetka fakulteta: 1982 Veterinarski fakultet u Beogradu

U "Veterinaru" od: 1996.

Marcikić Jovica - diplomirani veterinar

Godina rođenja: 1978.

Godina zavšetka fakulteta: 2007 Veterinarski fakultet u Beogradu

U "Veterinaru" od: 2006.

Segedi Kornel - diplomirani veterinar

Godina rođenja: 1985.

Godina zavšetka fakulteta: 2012 Univerzitet u Novom Sadu,
Departman za veterinarsku medicinu

U "Veterinaru" od: 2014.

Kuntić Vojislav - diplomirani veterinar

Godina rođenja: 1948.

Godina zavšetka fakulteta: 1973 Veterinarski fakultet u Sarajevu

U "Veterinaru" od: 2005.

Tumbas Slavko - diplomirani veterinar

Godina rođenja: 1948.

Godina zavšetka fakulteta: 1976 Veterinarski fakultet u Sarajevu

U "Veterinaru" od: 2007.

Vesna Reljić - diplomirani veterinar

Godina rođenja: 1971.

Godina zavšetka fakulteta: 2000 Veterinarski fakultet u Beogradu

U "Veterinaru" od: 2016.