Kad kuje dostižu polnu zrelost, koliko se često javlja polni žar i koliko dugo traje?

U kom uzrastu će doći do prvog teranja kuje zavisi od rase, uslova ishrane, genetskih faktora i čitavog niza drugih činilaca. Kod velikih rasa između 10. i 15. meseca starosti, pa i sa 24 meseca starosti. Fiziološki, teranje se javlja dva puta godišnje, a u nekih kuja to se može dešavati i svakih četiri ili devet meseci. Estrus ili teranje kod kuja odvija se u četiri faze. Prva faza polnog ciklusa ili proestrus u kuja traje oko 9 dana. U to vreme se javlja iscedak crvenkaste boje zbog hiperemije, usled delovanja hormona i pucanja kapilara. Druga faza polnog ciklusa ili estrus traje, zavisno od rase psa, oko 9 dana. U ovoj fazi dolazi do pada koncentracije estrogena i povećava se koncentracija hormona koji će izazvati ovulaciju. U ovoj fazi ženka je spremna za parenje. Treća faza ili diestrus traje 60 - 70 dana, ukoliko ženka nije gravidna. Četvrta faza ili anestrus je faza polnog mirovanja. Ova faza traje sledećih 150 dana, a u krvi dolazi do opadanja koncentracije polnih hormona