Osoblje klinike nudi široki spektar usluga za obezbeđivanje preventive i zdravlja vaših malih krznenih drugara. Sa toplim i brižljivim pristupom trudimo se da pristupimo lečenju sa što manje stresa, kako za pacijenta, tako i za vlasnika životinje.
 
Svesni smo da je sinergija između tehnologije i znanja najbitnija u lečenju i prevenciji. Konstantna stručna edukacija osoblja i nabavka najsavremenije opreme osigurava da se vaš ljubimac tretira jednako kako bi to bilo i u najrazvijenijim svetskim veterinarskim klinikama.
 
 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 • Pregled abdominalnih organa
 • Pregled digestivnog trakta
 • Pregled na graviditet
 • Dijagnostika urinarnog trakta (mokraćni kamenac, pesak...)
 • Dijagnostika reproduktivnih organa (piometra...)
 • Ehokardiografija (ultrazvuk srca)

 

RENDGENOLOGIJA

 • Rendgenografija koštano - zglobnog sistema
 • Rendgenografija abdomena
 • Rendgenografija grudnog koša
 • Kontrastna rendgenografija digestivnog trakta
 • Gravidogram

 

VETERINARSKA STOMATOLOGIJA

 • Stomatološki pregledi
 • Ultrazvučno skidanje zubnog kamenca
 • Ekstrakcija zuba
 • Oralna higijena
 • Saveti u vezi održavanja oralne higijene i ishrane životinja

SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA HIRURGIJA

 • Ginekološka i porodiljstvo (carski rez, porođaj)
 • Sterilizacije i kastracije
 • Hirurgija tumora (kože, abdomena, mlečne žlezde)
 • Abdominalna hirurgija (hernije) 
 • Hirurgija digestivnog trakta (strano telo, resekcija creva)
 • Hirurgija urinarnog sistema (mokraćni kamenac, pesak, FUS)
 • Ortopedija (operacije preloma ekstremiteta kućnih ljubimaca)
 • Oftalmologija (entropijum, cista 3. očnog kapka, lifting)
 • Stomatološka hirurgija

   

INHALACIONA ANESTEZIJA I MONITORING PACIJENTA

 • Opšta inhalaciona anestezija
 • Automatska ventilacija pacijenta kontrolisana pritiskom - PCV
 • Automatska ventilacija pacijenta kontrolisana volumenom - CMV
 • Kontunuirana analgezija (odsustvo bola) tokom hirurškog zahvata
 • Automatsko praćenje i monitoring otkucaja srca
 • Automatsko praćenje i monitoring respiracija
 • Automatsko praćenje i monitoring izdahnutog CO2
 • Automatsko praćenje i monitorig spO2
 • Automatsko praćenje i monitoring krvnog pritiska

GINEKOLOGIJA I PORODILJSTVO

 • Sterilizacije i kastracije
 • Saveti u vezi polnog razvoja, života i parenja životinja
 • Veštačko osemenjavanje
 • Dijagnostika estrusa 
 • Praćenje trudnoće životinja
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta
 • Porodiljske intervencije
 • Carski rez
 • Reanimacija novorođenih štenadi
 • Pomoć i saveti pri porođaju, i periodu dojenja
 • Ultrazvučna dijagnostika patoloških stanja
 • Ginekološka hirurgija
 • Prolapsus materice
 • Hirurgija tumora

 

DERMATOLOGIJA

 • Dermatološki pregledi
 • Mikrobiološka i mikološka dijagnostika u cilju postavljanja precizne dijagnostike
 • Video-otoskopski pregled uha
 • Dijagnostika i terapija ektoparazita
 • Preventiva infestacije ekto i endo parazitima
 • Dermatološka terapija
 • Higijena, držanje i ishrana životinja sa dermatološkom problemima ili manifestacijama

 

ENDOSKOPIJA

 • Endoskopska dijagnostika digestivnog trakta

TERAPIJA

 • Savremeni pristupi lečenja životinja

 

PREVENCIJA BOLESTI

 • Vakcinacija pasa i mačaka protiv specifičnih zaraznih bolesti
 • Vakcinacija pasa i mačak protiv besnila
 • Dehelmintizacija (tretman protiv crevnih parazita)
 • Tretman protiv ektoparazita
 • Saveti u vezi držanja, higijene i ishrane zdravih životinja
 • Obeležavanje životinja mikročipovima, izdavanje pasoša, registracija

Izlazak na kućnu adresu

Preventiva i terensko lečenje farmskih životinja i konja

Veštačko osemenjavanje i selekcijske usluge farmskih životinja