CRNO JAGNJE koje je majka odbacila - Maja Ivković Ivandekić, veterinar, RTV City Subotica