Carski rez Cane corso

Zahvati "carski rez" su česti u našoj klinici. Naši upraksirani veterinari su veoma uspešni na veliko zadovoljstvo pacijenata, a i njihovih vlasnika. 

Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso
Carski rez Cane corso