Naši veterinari u akciji

Za ovih 28 godina postojanja i rada u ambulanti i na terenu, bili smo heroji mnogim ljubimcima. Donosili smo ih na svet, spašavali od kojekakvih bolesti, preloma, udesa i slično...
U ovom albumu možete da vidite neke od tih trenutaka... 

Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji
Naši veterinari u akciji