Veterinarska laboratorija

Sa dobro opremljenom laboratorijom mogu da se dijagnostikuju mnoge bolesti i paraziti. Odgovornost koju imamo kao doktori veterinarske medicine nalažu nam da ozbiljno pristupimo u traženju i otkrivanju bilo kakvih bolesti, kao npr. trihineloze - kod koje je pored životinjskog ugrožen i ljudski život i javno zdravlje.

Veterinarska laboratorija
Veterinarska laboratorija
Veterinarska laboratorija
Veterinarska laboratorija
Veterinarska laboratorija
Veterinarska laboratorija
Veterinarska laboratorija