Zašto posle igranja sa psom, deca treba da operu ruke - Grgo Tikvicki, veterinar, RTV City Subotica