Carski rez Mops

Neke rase moraju da se oštene putem carskog reza. Takva je bila i ova kuja rase mops. Pogledajte samo fotografije na kojima ih broji sa nevericom :-)

Carski rez Mops
Carski rez Mops
Carski rez Mops
Carski rez Mops
Carski rez Mops
Carski rez Mops
Carski rez Mops